Vyvinuli systém pro odhalení poruchy řeči u dětí

- Komerční sdělení -brilantní

Nový unikátní systém ukáže problémy na základě toho, jak osm až 35měsíční děti používají slovní spojení, gesta, aktivní a pasivní slovní zásobu či podle toho, jak si hrají.

Poruchy řeči u dětí pomůže odhalit nový unikátní systém TEKOS (Test komunikačního chování), který vyvinula Univerzita Komenského v Bratislavě (UK). Systém, na kterém pracoval tým Svetlany Kapalkové z Katedry logopedie Pedagogické fakulty UK, slouží ke stanovení rizika narušeného vývoje řeči u dětí ve starším věku.

Čtěte také:

Pět tipů, jak přežít odchod dětí z domu

Čtěte také:

6 z 10 dětí nedodržuje pitný režim. Jak je na tom vaše?

Čtěte také:

Kroužky pro školáky? Vyberte nejvýše dva, radí psycholožka

Čtěte také:

Odmítají vaši děti zdravé jídlo? Pomůže veselé servírování

Dělá se na základě toho, jak osm až 35měsíční děti používají slovní spojení, gesta, jakou mají slovní zásobu, či podle toho, jak si hrají.

Systém TEKOS je dotazníkový test pro rodiče, protože právě rodiče nejlépe znají své děti. Vyplnit jej mohou v papírové i elektronické podobě. TEKOS dokáže na základě odpovědí posoudit a vyhodnotit, zda dítě patří k jednomu ze čtyř komunikačních profilů.

V prvním případě jde o identifikované riziko z pohledu vývoje komunikace, které vyžaduje zařazení do rané intervence včetně intenzivní stimulace řeči. V druhém případě se jedná o skupinu ohroženou rizikem, což vyžaduje monitorování a opakované kontroly ve starším věku, jeho vývoj lze také popsat jako dítě se zpožděným vývojem řeči. Třetí profil představují děti s normálním vývojem řeči a nakonec jsou to děti s výbornými komunikačními schopnostmi.

Zjištění z výzkumu na UK ukazují, že dítě jednoznačně identifikované jako rizikové z pohledu komunikace již ve věku osm až šestnáct měsíců zůstává rizikové i ve starším věku při opakovaném vyšetření.

Test je určen odborníkům pracujícím v oblasti rané péče o děti, jako jsou psychologové, logopedi, speciální pedagogové, pediatři či zdravotní sestry. „Pokud máme nástroj pro vyhledávání a identifikování dětí z pohledu rizika, tyto děti a jejich rodiče mohou být zařazeni do procesu rané intervence co nejdříve – již v období kolem třetího roku. Neztrácí se tak čas čekáním a výrazně se může zlepšit kvalita života samotných dětí i rodiny z dlouhodobější perspektivy,“ vysvětlila Kapalková.

Všechny tyto podklady se jeví jako velmi cenné při vyhledávání dětí, které jsou v předškolním věku diagnostikovány jako děti s vývojovou dysfázií. Ta představuje specificky narušený vývoj řeči, který se vyskytuje přibližně u pěti procent dětí.

Prvními typickými příznaky bývá zpožděný vývoj řeči, děti tvoří méně slov oproti svým vrstevníkům a následují problémy se správným tvořením vět. Často bývá výrazně narušen i vývoj porozumění řeči. Ve školním věku může mít dítě problém s osvojováním si psané podoby řeči, jedná se o dyslexii, dysortografii či dyskalkulii.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora